Vru

                                  www.vrurheilu.fi

VRU on tietenkin lyhenne VR Urheilusta, jolla on pitkät perinteet rautatieläisyyden historiassa.

VR:n liikuntatoiminta koostui aluksi ammattiporukoista tai irrallisista rautateiden palveluksessa olevista henkilöistä, jotka harrastivat liikuntaa kilpaillen, kisaillen tai harjoitellen eri lajeja.

Sodan jälkeen vuonna 1946 toiminta organisoitiin VR:n Urheilutoimikunnan alaisuuteen. 90-luvun alussa toiminta päätettiin järjestää rekisteröidyn yhdistyksen puitteisiin. Syitä rekisteröitymiseen oli varmasti monia, mutta ensisijaisesti sillä haluttiin selkiyttää VRU:n roolia.

VRU:n toimintaan voivat osallistua kaikki VR konsernin palveluksessa olevat, mitään erillisiä jäsenmaksuja ei ole. Ydinkonsernista eläkkeelle jääneet ovat automaattisesti mukana. Moniin tapahtumiin voivat osallistua myös perheenjäsenet.

VRU organisaatio koostuu hallituksesta, lajijaostoista, liikunta-alueista ja VRU:n toimistosta, joka sijaitsee VR:n pääkonttorissa Helsingissä.