Koulutus

 

                               www.jhl.fi

                               www.kiljavanranta.fi

                               www.tsl.fi

 

 

 

JHL järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta. Liiton koulutus vahvistaa jäsenten ammatillista ja edunvalvonnallista osaamista sekä perehdyttää ay-toimintaan.

Koulutus perehdyttää jäsenet työpaikan luottamustehtäviin, auttaa kehittämään työyhteisöjä ja syventää tietoja oman alan työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

 

Kiljavan opisto on aikuisten oppijoiden kohtaamispaikka, jossa työelämän kysymykset ovat vahvasti läsnä. Opiskelu Kiljavan eri kursseilla on monessakin mielessä ei-perinteistä opiskelua. Se ei ole vain opiskelua sinänsä, vaan se pyrkii palvelemaan työelämän kehittämistä.

Opiston kurssien suunnittelussa on otettu huomioon neljä oppimisen ulottuvuutta. Oppiminen koostuu tietämisestä, taitamisesta, yhdessä olemisesta ja ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. Kursseilla saa tietoa asioista ja niiden perusteista sekä oppii soveltamaan opittua luovasti omassa toimintaympäristössä. Oppimiseen liittyy myös yksilöllinen kasvu kokonaisvaltaisena ihmisenä. Kyky tehdä itsenäisiä valintoja arvojen pohjalta on sekin keskeinen oppimisen elementti.

TSL:n koulutustarjonnasta voit valita opintojesi muodoksi kurssin, seminaarin, opintokerhon tai luento- ja keskustelutilaisuuden.

TSL on kokenut aikuiskoulutuksen järjestäjä, jolla on osaava ja monipuolinen kouluttajahenkilöstö. Kurssit ovat avoimia kaikille aikuisopiskelusta kiinnostuneille.

TSL:lla on myös asiantuntijaverkosto, joiden osaavia luennoitsijoita voit kuulla TSL:n järjestämissä seminaareissa ja luento- ja keskustelutilaisuuksissa.

Mikäli haluat toiveittesi mukaisesti räätälöidyn kurssin tai koulutuskokonaisuuden, ota TSL

Tartu tilaisuuteen ja tule mukaan koulutukseen. Opiskelu kannattaa aina.