Raideammattilaisten yhteisjärjestön edustajakokous pidetty 27.5 - 29.5.2013. Helsingissä

30.5.2013

Raideammattilaisten yhteisjärjestön JHL ry:n edustajakokous.

 

Kokous oli erittäin mielenkiintoinen ja moni vivahteinen. Jäsen demoktatia ei oikein toteutunut ja jäi vähän paha maku suuhun edustajakokouksesta. Edustaja kokous oli sävyltään puoluepoliittinen. Vasenmisto ei osallistunut juurikaan kokoukseen, vaan marssi monesti ulos kokouksesta. Osasastojen tahto ei toteutunut kokouksessa. Osastoilta pyydettiin esityksiä päätäville paikoille hallitukseen ja valtuustoon, näitä ei juurikaan kuunneltu vaan sinne tuli sellaisia nimiä joita paikalliset osastot eivät olleet esittäneet.

 

Valinnat on nyt kuitenkin tehty ja jatketaan tästä eteen päin.

 

Avajaistilaisuus

Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry  edustajakokouksen avajaistilaisuus oli juhlava. Juhlan juontajana toimi Visa Tammi. Juhlassa musiikista vastasi Riihimäen työväenyhdistyksen soittokunta. Avajaispuheen piti Puheenjohtaja Vesa Mauriala. Puheenjohtaja kertoi menneestä neljä vuotiskaudesta.

Edustajakokuksessa oli arvovaltaisia puhujia esimerkiksi Eduskunnanpuhemies Eero Heinäluoma toi valtiovallan tervehdyksen, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly toi keskusjärjestön tervehdyksen ja VR-konsernin hallintoneuvoston tervehdyksen toi puheenjohtaja Kari Rajamäki.

 

Raideammattilaisten 0sasto 52 JHL ry jäseniä päätäviin elimiin hallitukseen ja valtuustoon.
 

Valituksi tuli Raideamattilaisten yhteijärjestön hallituksen varajäseneksi Mikko Tiainen, Valtuustoon Anssi Vartiainen, 2 varalle Mikko oksman ja Kari Honkanen.

Onnea valituille !

 

Terveisin Pj Jukka Kämäräinen