YT - Neuvottelut alkaneet matkustajaliikenteessä 15.9 klo.14.00 ja junien ostoliikennettä vähennetään

23.9.2015

Uutiset

 

 

 

16. syyskuuta 2015

​Kaukoliikenteen, kunnossapidon ja junaliikennöinnin tehostamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 15.9. työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä.

Työnantaja suunnittelee toimintojen uudelleenorganisointia ja uusien toimintamallien käyttöönottoa sekä matkustajaliikenteen kaukoliikenteen liikennerakenteen uudistamista.

Neuvottelujen piirissä ovat kaikki matkustajaliikennedivisioonan kaukoliikenteen ja kehitysyksikön henkilöt, kunnossapitodivisioonan kaikki rautatiealan (JHL) työehtosopimuksen piirissä olevat työntekijät (pois lukien Helsingin varikon lähiliikennekaluston kunnossapitotehtävissä työskentelevät), junaliikennöintidivisioonan kaikki veturinkuljettajat sekä operaatiokeskuksessa kaukoliikenteen kaluston ohjauksessa, vetokaluston ohjauksessa ja kunnossapidon tuotannonohjauksessa työskentelevät.

Työnantajan alustavan suunnitelman mukaan mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi joutuvien arvioidut määrät olisivat:

  • matkustajaliikennedivisioonan kaukoliikenteen ja kehitysyksikön osalta vähentämistarve noin 325 henkilöä. Lisäksi suunnitellaan merkittäviä muutoksia jokaisen kaukoliikenteen junahenkilökuntaan kuuluvan työntekijän työsuhteen ehtoihin. Matkustajaliikennedivisioonan osalta työnantaja arvioi, että mahdollisista toimenpiteistä kohdistuisi junahenkilökuntaan 150, lipputoimistoihin 101, asiakaspalvelukeskukseen 17, ratapihatoimintoihin 25 ja hallintoon 32 henkilön verran.
  • kunnossapitodivisioonan osalta vähentämistarve noin 150 henkilöä.
  • junaliikennöintidivisioonan osalta veturinkuljettajiin kohdistuisi noin 65 irtisanomista, lomauttamista tai työsuhteen ehtojen merkittävää muuttamista.
    operaatiokeskuksen, Kouvolan veturiohjauksen sekä Helsingin varikon ohjaustoimintojen osalta vähentämistarve noin 15 henkilöä. Työsuhteen ehtojen merkittäviä muutoksia olisi noin 35.

 

Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi työnantajan suunnitelmat yleisellä tasolla sekä juuri tullut Liikenne- ja viestintäministeriön päätös ostoliikenteestä.  Ensimmäisessä kokouksessa sovittiin, että perustetaan aihealueittain ja henkilöstöryhmittäin työryhmiä käsittelemään tarkemmin työnantajan suunnitelmia ja vaihtoehtoja. Työryhmät valmistelevat asioita varsinaisen yt-kokouksen käsiteltäviksi.

Neuvotteluosapuolet päättivät perustaa kuusi työryhmää:

  • Matkustajaliikenne: juna- ja ratapihahenkilöstö, lipputoimistot ja asiakaspalvelukeskus sekä  hallinto
  • Junaliikennöinti: veturinkuljettajat ja Operaatiokeskus
  • Kunnossapito: tuotanto

 

Neuvottelut jatkuvat 29.9,  ja neuvotteluaikoja on sovittu lokakuun loppuun saakka. Osapuolten tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös yhteistoimintalaissa neuvottelijoille säädetystä salassapidosta ja todettiin, että näissä neuvotteluissa käsiteltävä materiaali on pääosin yrityssalaista, ja sen ilmaiseminen on mahdollista vain neuvotteluissa sovitulla tavalla.  Osapuolet sopivat, että kunkin neuvottelun jälkeen julkaistaan yhteinen tiedote.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Timo Koskinen

 

 

Uutiset

 

 

 

15. syyskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja VR-konserni ovat päässeet yhteisymmärrykseen junaliikenteen ostoista ja velvoiteliikenteen täsmennyksistä vuosille 2016-2019. Nykyisen sopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2015. Osto- ja velvoiteliikenteen täsmennysten vaikutuksista junaliikenteeseen kerrotaan tarkemmin henkilöstöinfossa keskiviikkona 16.9. kello 8.30 pääkonttorin auditoriossa.

Osto- ja velvoiteliikenteen aikatauluja tarkennetaan syksyn aikana, ja ne tulevat voimaan 27.3.2016. Syksyn aikana viimeisteltävä sopimus viedään raha-asiainvaliokunnan hyväksyttäväksi.

 

LVM ja VR ovat yhteistyössä hakeneet mallia, joka toteuttaa hallitusohjelman säästötavoitetta siten, että junaliikenteen ostot palvelisivat mahdollisimman montaa matkustajaa. Valmistelun aikana LVM on selvittänyt myös poistuvia junavuoroja korvaavia linja-autovuoroja alueittain.

 

Muutokset kaukoliikenteessä

LVM ei 27.3.2016 alkaen enää osta liikennettä reiteillä Joensuu-Nurmes, Tampere-Keuruu ja Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki. Pieksämäki-Joensuu-reitti lyhennetään reitiksi Pieksämäki-Varkaus. Junavuorot vähenevät reiteillä Riihimäki-Lahti, Hanko-Karjaa, Kouvola-Kotkan satama ja Kajaani-Oulu. Lisäksi VR:lle asetettuun velvoiteliikenteeseen tulee yksittäisiä junavuoroja koskevia muutoksia.

 

Muutokset lähiliikenteessä

Helsingin seudun lähiliikenteessä Y-junien liikennöinti lakkaa ja H- ja R-junat yhdistetään yhdeksi R-linjaksi. Saunakallion ja Ainolan junavuorot kaksinkertaistuvat. Junien pysähtyminen Purolan ja Nuppulinnan asemilla lakkaa. Uudelle sopimuskaudelle suunnitellaan uusia nopeita vuoroja Riihimäen ja Helsingin väliseen työmatkaliikenteeseen.

 

Lakkautettavilla vuoroilla on yhteensä 550 000 matkustajaa vuodessa, kun koko LVM:n ostoliikenne palvelee 9 miljoonaa matkustajaa. Junaliikenne loppuu kokonaan 28 asemalla, kun koko maassa asemia on 200 kappaletta. Monet lakkautettavista asemista ovat hyvin pieniä matkustajamäärältään. Katso lakkautettavat asemat.

Nelivuotisen sopimuksen arvo olisi 110 miljoonaa euroa eli 27,5 miljoonaa euroa vuodessa. Uusi sopimus toisi LVM:lle 12,3 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.